• 12 od 12 Grupy
  • 1003 od 1003 Produkty

PE 100 Łuki, segmentowe, z długimi końcami zgrzewania

PE 100 RC Łuki 90°, wtryskowe, z krótkimi końcami zgrzewania

PE 100 RC Łuki 90°, wtryskowe, z długimi końcami zgrzewania

PE 100 RC Łuki, formowane, z długimi końcami zgrzewania

PE-EL Łuki 90°, wtryskowe

PP Łuki 90°, z krótkimi końcami zgrzewania

PP Łuki 90°, wtryskowe, z długimi końcami zgrzewania

PP Łuki, formowane, z długimi końcami zgrzewania

PP Łuki, segmentowe, z długimi końcami zgrzewania

PPs Łuki z mufami

PVDF Łuki 90°, z krótkimi końcami zgrzewania

PVDF Łuki 90°, z krótkimi końcami, z krótkimi końcami zgrzewania