Kontakt Contact
Chemical process industry
Agriculture & food industry
Power, environmental engineering & resources
Mobility & aviation
Water management
Leisure & health
Construction & advertising
Infrastructure

Zásobování čistou a pitnou vodou obyvatelstva je jednou z nejzásadnějších výzev budoucnosti. Pro bezpečné a bezztrátové dodávky pitné vody nabízíme špičkovou kvalitu potrubních systémů s certifikáty DVWG/SVWG.

Vysoká flexibilita a odolnost spojená s vysokým stupněm funkčnosti jsou hlavními rysy SIMONA potrubních systémů pro odpadní vodu. Nízká hmotnost a spolehlivé metody spojování dělají instalaci snadnou a hospodárnou. V protikladu k tradičním materiálům dopravují odpadní vodu bez toho, aniž by způsobovaly jakoukoli zátěž tj. bez prosakování či vytékání do půdy nekontrolovatelným způsobem.

SIMONA nabízí spolehlivý, komplexní a ekonomický potrubní systém z jednoho zdroje, který řeší celý cyklus hospodaření s vodou.