Kontakt Contact
Water supply

SIMONA nabízí špičkové potrubní systémy pro bezpečné a bezztrátové zásobování pitnou vodou. S celým naším technickým, ekonomickým a ekologickým zázemím jsme schopni tyto systémy vyrábět a dodávat.

Na kvalitě pitné vody nezávisí jen naše zdraví a naše životní úroveň, ale na potravinovém žebříčku je to č.1, tzn. nejdůležitější výzvu v budoucnosti.