Kontakt Contact

Kde a kdy se vyskytují rizika výbuchu?

Prostředí s nebezpečím výbuchu se vyznačuje směsí hořlavých látek v podobě plynů, par, mlhy nebo prachu se vzduchem a může se v podstatě vyskytovat všude tam, se vyrábějí, stáčí, přepravují nebo skladují hořlavé tekutiny, plyny nebo prach.

Wo existiert Explosionsgefahr?

Explosionsgefährdete Gemische mit Gasen, Nebeln oder Dämpfen Explosionsgefährdete Gemische mit Stäuben Zündquellen
Chemische Fabriken Chemische Fabriken Heiße Oberflächen
Tankanlagen Kraftwerke Flammen
Raffinerien Lackfabriken Heiße Gase
Kläranlagen Getreidemühlen Mechanisch erzeugte Funken
Flughäfen Zementwerke Elektrische Anlagen (Funken)
Kraftwerke Hafenanlagen Elektrische Ausgleichsströme
Lackfabriken Futtermittelfabriken Elektrostatische Entladungen
Lackierbetriebe Holzverarbeitende Betriebe Stoßwellen in strömenden Gasen
Hafenanlagen Metallverabeitende Betriebe Chemische Reaktionen
Kunststoffgranulat verarbeitende Betriebe Ionisierende Strahlung
Ultraschall
Blitzschlag

Rozdělení provozních prostředků

Provozní prostředky se rozdělují do dvou různých tříd: Skupina I označuje provozní prostředky pro hornictví, zatímco všechny ostatní oblasti – včetně chemického průmyslu – jsou shrnuty do skupiny II. Skupina II je dále rozdělena na písmena A, B a C, která se však používají jen u určitých typů ochrany proti vznícení. 

Nejnebezpečnější plyny jsou definovány ve skupině IIC. Plyny jsou pak rozděleny do teplotních tříd (T-tříd), čímž jsou zohledněny jejich různé teploty vznícení. Aby se předešlo vznícení plynu, musí být maximální teplota, která se kdy vyskytuje na povrchu zařízení, nižší než teplota vznícení hořlavé látky. V tabulce níže jsou uvedeny teploty vznícení některých často se vyskytujících plynů.

Explosionsgruppen Temperaturklasse
T1 T2 T3 T4 T5 T6
Min. Zündtemperatur
bzw. max. Oberflächen-
temperatur
450 °C 300 °C 200 °C 135 °C 100 °C 85 °C
I (Bergbau) Methan
II A Aceton i-Amylacetat Benzine Acetal-
aldehyd
Ammoniak n-Butan Diesel-
kraftstoffe
Benzol n-Butan-
Alkohol
Heizöle
Essigsäure n-Hexan
Ethan
Ethylacetat
Methanol
Naphtalin
Phenol
Propan
II B Stadtgas Ethylen Schwefel-
wasserstoff
Ethylether
Ethylenoxid
II C Wasserstoff Schwefelkohlen-
wasserstoff