Kontakt Contact

Aplikace nepodléhající směrnici ATEX 2014/34/EC

Směrnice 2014/34/EC se nevztahuje na (viz směrnice 2014/34/EC čl. 1, odst. (4)): 

  • zdravotnické prostředky určené k použití v lékařském prostředí,
  • zařízení a ochranné systémy, u nichž nebezpečí výbuchu vyplývá pouze z přítomnosti výbušnin nebo chemicky nestabilních látek,
  • zařízení určená k použití v domácnostech a nekomerčním prostředí, kde se může výbušné prostředí vytvořit jen zřídka, pouze jako výsledek náhodného úniku topného plynu,
  • osobní ochranné prostředky, na které se vztahuje směrnice 89/686/EHS,
  • námořní plavidla a mobilní pobřežní objekty, včetně zařízení na palubě těchto plavidel nebo objektů,
  • dopravní prostředky atd. (viz směrnice 2014/34/EC čl. 1 odst. (4))
  • zařízení podle čl. 223 odst. 1 písm. b) Smlouvy