Kontakt Contact

Vlastnosti výchozích materiálů jsou určující pro to, které plasty je možné pro kterou aplikaci použít. Spektrum materiálů nabízených společností SIMONA sahá od PE a PP přes PVC až po PVDF a E-CTFE. Přidáním speciálních částeček sazí je zajištěna elektrická vodivost vstupních materiálů. Nejdůležitější vlastnosti materiálu jsou však i potom dány výchozím materiálem. Níže proto uvádíme přehled podstatných vlastností jednotlivých materiálů:

Polyethylen (PE-HD)

Materiál PE-HD se vyznačuje vysokou houževnatostí při dobré tuhosti a nekomplikovaným zpracováním. Teplotní rozsah použitelnosti sahá od −50 °C do +80 °C. PE-HD je vůči mnoha organickým i anorganickým médiím dobře chemicky odolný a vysoce odolný proti vzniku napěťových trhlin.

SIMONA® PE-EL (elektricky vodivý PE-HD) se vyznačuje následujícími vlastnostmi:

 • vysoká odolnost vůči UV záření
 • teplotní rozsah použitelnosti −20 až +80 °C
 • dobrá rázová houževnatost
 • normální vznětlivost
 • svařovatelnost
 • možnost tvarování za tepla a dobré vlastnosti pro tvarování za tepla 

Polypropylen (PP-H)

Materiál PP-H se zejména ve vyšším teplotním rozsahu použití (až +100 °C) vyznačuje zvýšenou tuhostí. Pro PP-H je charakteristická dobrá chemická odolnost vůči mnoha organickým a anorganickým médiím a vysoká odolnost proti vzniku napěťových trhlin.

SIMONA® PP-EL (elektricky vodivý PP-H) se vyznačuje následujícími vlastnostmi:

 • vysoká chemická odolnost
 • normální vznětlivost
 • svařovatelnost
 • možnost tvarování za tepla a dobré vlastnosti pro tvarování za tepla
 • uspokojivá odolnost vůči UV záření

Vedle elektricky vodivého PP-EL nabízíme také elektricky vodivý SIMONA® PP-EL-S s přísadou zpomalující hoření. PP-EL-S se používá převážně ve vzduchotechnice.

Polyvinylchlorid (PVC-U)

PVC-U se vyznačuje vysokou pevností a tuhostí. Teplotní rozsah použitelnosti sahá od 0 °C do +60 °C. PVC-U je velmi dobře odolný proti anorganickým a organickým chemickým látkám a oxidačním médiím. SIMONA® PVC-U není k dispozici v elektricky vodivém provedení.

Dodatečně chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C)

PVC-C má díky zvýšenému obsahu chloru vynikající chemickou odolnost především vůči silným kyselinám, louhům a solím, a je proto velmi vhodným materiálem pro použití v průmyslu chemických procesů. Teplotní rozsah použití sahá od −40 °C do +95 °C. SIMONA® PVC-C není k dispozici v elektricky vodivém provedení.

Polyvinylchlorid (PVDF)

PVDF je částečně fluorovaný vysoce výkonný materiál, který se vyznačuje velkým teplotním rozsahem použitelnosti od −30 °C do +140 °C a odolností vůči téměř všem organickým i anorganickým médiím. PVDF je navíc nesnadno vznětlivý a odolný vůči působení povětrnosti.

SIMONA® PVDF-EL (elektricky vodivý PVDF-H) se vyznačuje následujícími vlastnostmi:

 • vynikající chemická odolnost
 • vysoká odolnost vůči UV záření
 • vysoká tuhost, spojená s velkou houževnatostí i při nízkých teplotách
 • nesnadná vznětlivost
 • svařovatelnost
 • možnost tvarování za tepla a dobré vlastnosti pro tvarování za tepla

Ethylen-Chlortrifluorethylen (E-CTFE)

V rámci sortimentu společnosti SIMONA je E-CTFE částečně fluorovaný vysoce výkonný materiál s nejširším teplotním rozsahem použitelnosti od −40 °C do +150 °C. E-CTFE je extrémně chemicky odolný, a to i v alkalickém pásmu. Je nesnadno vznětlivý, fyziologicky nezávadný a velmi odolný vůči působení povětrnosti. E-CTFE není k dispozici v elektricky vodivém provedení.

Materiály SIMONA® Liner

Elektricky vodivé provedení PE, PP a PVDF je k dispozici také v kašírovaném provedení s různými pleteninami pro použití v kombinovaných konstrukcích. Další informace vám poskytne naše Technical Service Center a zaměstnanci našeho oddělení prodeje přímo na místě.