Kontakt Contact

40 let zkušeností v oblasti plastů

Společnost SIMONA AG je jedním z předních výrobce termoplastových polotovarů. Máme více než 40 let zkušeností v oblasti receptur, výroby a zpracování a v celosvětovém měřítku jsme uznáváni jako specialisté s jedinečným know-how. To platí jak pro naše produkty, tak pro poradenské služby ohledně použití plastů v prostředích s nebezpečím výbuchu. 

Řada nádrží, potrubí, dopravních a přepravních zařízení, strojů, resp. součástí v zařízeních se používá v prostředí, v němž hrozí nebezpečí výbuchu. Třením mohou pevná tělesa nebo kapaliny získat elektrostatický náboj. Jiskry vznikající při výboji mohou zapálit látky, které ve spojení se vzduchem vytvořily výbušné prostředí – ať už jsou pevné, kapalné nebo plynné. Díky elektricky vodivým plastům je možné tomuto elektrostatickému náboji předejít. Přinášejí kombinaci elektrické vodivosti s vynikající chemickou odolností a odolností vůči abrazi. Vzhledem ke své univerzální zpracovatelnosti nabízejí elektricky vodivé plasty ekonomická a konstrukčně nadstandardní řešení, např.

  • nádrže a vystýlky pro hořlavé materiály
  • potrubí na přepravu hořlavých tekutin, rozpouštědel a par a jejich směsí
  • potrubí na přepravu hořlavých plynů
  • sběrné potrubí na skládkách
  • nádrže a díly strojů v místnostech s ochranou proti výbuchu
  • vystýlky nádrží na skladování a plnění práškovitých materiálů 
  • laboratorní kanály a kanály na odvod kouře v chemických závodech
  • balení a přepravní palety na výrobky
  • dopravní pásy a kluzná vedení řetězů

Elektricky vodivé plasty společnosti SIMONA AG, které mají vnitřní odpor < 106 Ω, se smějí používat v zařízeních a ochranných systémech podléhajících směrnici ATEX 94/9/ES, pokud jsou dostatečně uzemněné. Použitý materiál může společnost SIMONA potvrdit osvědčením 3.1. Rovněž nabízíme k zaslání příslušný technický katalogový list.

Vedle elektricky vodivých plastových polotovarů našim zákazníkům rádi poradíme při jakýchkoliv dotazech, které se týkají použití našich výrobků. Díky vlastnímu technickému oddělení pro konkrétní aplikace dokážeme našim zákazníkům poskytnout asistenci přímo na místě instalace, proškolíme je v naší vlastní technické škole ATA a pomůžeme jim při realizaci opatření souvisejících s ustanoveními ATEX.

Jako jediný výrobce polotovarů na celém světě provádíme školení zpracovatelů plastů v oblasti zpracovávání elektricky vodivých plastů. Zpracovatelé se ve speciálních kurzech dozvědí vše užitečné o charakteristických hodnotách a vlastnostech materiálů, poznají specifika při svařování a dimenzování produktů a seznámí se také s jejich chemickou odolností a chováním při různých teplotách. Po úspěšném dokončení praktických cvičení na konci kurzu účastníci dostanou certifikát potvrzující jejich dovednosti ve zpracování elektricky vodivých plastů.

Pro vaši bezpečnost a bezpečnost vašich zaměstnanců a vaší firmy.