Kontakt Contact

Strategický kurz globálního růstu je nastaven tak, aby byl úspěšný. Proběhla akvizice norské společnosti Stadpipe, která se specializuje na vybavení rybích farem.

To je zásadní krok pro vyšší růst na trhu s akvakulturou. Důvodem je, že po produktech pro suchozemský chov mořských ryb bude v budoucnu vysoká poptávka. Na jedné straně kvůli růstu populace a problematice mikroplastů. Na druhou stranu vzhledem k udržitelnému trendu zdravého stravování a nadměrnému rybolovu ve světových oceánech.

Jedinečná nabídka na trhu

Mořské rybí farmy na pevnině – to není jen relativně nový trh. Navíc není zatím příliš rozšířený a byl dosud jen málo regulován. To představuje velkou příležitost, protože po integraci firmy Stadpipe je společnost SIMONA jediným dodavatelem na trhu, který nabízí sortiment výrobků pro vybavení rybích farem zahrnující trubky, tvarovky i desky. Z toho vyplývá ambiciózní, ale zároveň i realistický cíl: vytvořit z business line Aquaculture ziskovou, strategicky významnou a známou součást rodiny SIMONA a trhu akvakultury. Hlavní cílovou skupinou jsou dodavatelé technologií pro systémy RAS a rybí farmy na klíč a dodavatelé vybavení pro tato zařízení.

Systémy RAS

V posledních desetiletích se v chovu ryb stále více prosazuje uzavřený recirkulační akvakulturní systém (RAS). Na rozdíl od systémů sítí a klecí na otevřeném moři tyto systémy sice způsobují vysoké investiční náklady, ale zároveň nabízejí řadu ekonomických a ekologických výhod. Spotřeba vody je výrazně nižší, jsou méně zatěžovány citlivé ekosystémy a produktivita je výrazně vyšší díky hustotě osádky a rychlosti krmení.

Díky komunikaci s obchodními partnery: proaktivita namísto reaktivity u nových zařízení nebo u zařízení k modernizaci

Znalosti o rybích farmách jsou nezbytné

Akvizice spojuje dva výrobní programy: program SIMONA Stadpipe a rozsáhlý sortiment výrobků SIMONA. Můžeme tak nabízet široký sortiment standardních i individuálně vyráběných trubek, tvarovek a desek. Rozhodujícím faktorem úspěchu na tomto trhu je rozsáhlé know-how. Kdo zná procesy v nově budovaných nebo modernizovaných zařízeních do posledního detailu, má přesně ten základ, který je potřebný pro nabídku správných produktů. Takových, které mají význam a nabízejí přidanou hodnotu.

Cílem je tyto odborné znalosti rozšířit a znásobit v rámci skupiny SIMONA prostřednictvím úspěšných mezinárodních projektů. Zároveň je důležité mít zastoupení tam, kde vzniká poptávka. Proto je zásadní udržovat kontakty s globálně působícími výrobci OEM. Vědět, kde a kdy budou budována nebo modernizována zařízení. A znát osoby s rozhodovací pravomocí. Naši vážení obchodní partneři při tom nadále hrají ústřední roli. Protože z tohoto partnerství profitují obě strany díky výměně informací a společnému rozvoji potenciálu zákazníků.

Podíl úlovků z akvakultury neustále roste

Ryby mohou udržitelným způsobem přispět k výživě rostoucí světové populace. Spotřeba na obyvatele v posledních letech neustále roste. Zatímco úlovky volně žijících ryb stagnují, úlovky z akvakultury se neustále zvyšují. Už dnes představují více než 50 % celosvětového úlovku. Společnost SIMONA se zaměřuje na vybavení suchozemských chovných systémů a přispívá tak k dalšímu zvyšování úlovků z akvakultury. Dlouhodobá perspektiva: stát se na tomto trhu globálním hráčem.

Spotřeba ryb a akvakultura

  • Od roku 1961 do roku 2017 se spotřeba ryb a mořských plodů zvýšila v průměru o 3,1 % ročně, což je rychlejší tempo než u růstu počtu obyvatel (1,6 %).
  • Spotřeba na obyvatele se zvýšila z 9,0 kg v roce 1961 na 20,5 kg v roce 2018.
  • Zdaleka největším světovým producentem ryb a mořských plodů (2018: téměř 58 % celosvětové produkce) je Čína.
  • Dalšími významnými producentskými zeměmi jsou Indie, Indonésie, Vietnam, Bangladéš, Egypt a Norsko.

Zdroj: Informační portál Aquakulturinfo – Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB)

Vyplňte prosím formulář a kontaktujte odborníka ve společnosti SIMONA:

SIMONA AG

Business Line Manager
Nils-Per Sjåstad

Formular Infrastruktur

Formular
* povinné pole