Kontakt Contact

Hledáte zajímavou, rozmanitou práci ve firmě s mezinárodní působností a úkoly, za které sami ponesete odpovědnost? Vítejte ve společnosti SIMONA!

„We are ONE SIMONA“.

Pro společnost SIMONA je rovněž charakteristický velký smysl pro pospolitost. Naši zaměstnanci společně podnikají spoustu věcí a výjimkou nejsou osobní vazby mezi zaměstnanci, ale také ve vztahu k zákazníkům. To rádi podporujeme řadou různých akcí. Patří k nim mimo jiné závodní dovolená a rodinné dny. Při organizaci těchto akcí postupujeme podle zásady „od zaměstnanců pro zaměstnance“.

Velmi se angažujeme v péči o zdraví našich zaměstnanců. Náš vlastní program pro zdraví „SIMOfit“ zahrnuje analýzy pracoviště, preventivní kurzy, interní dny pro zdraví ve firmě atd.

Společnost SIMONA podporuje rodiny s dětmi a nabízí různé možnosti flexibilní pracovní doby.

Silný partner

Společnost SIMONA je ve slušné finanční kondici a v posledních letech se jí dařilo úspěch dále stupňovat. Na každý fiskální rok si stanovujeme ambiciózní cíle.

Společnost SIMONA nabízí pracovní místa s bezpečnou budoucností. Odborné i vedoucí pozice obsazujeme přednostně z vlastních řad.

Naši zaměstnanci jsou do úspěchu firmy zapojeni prémií závislou na zisku před úroky a zdaněním (EBIT) a nabízíme také atraktivní benefity jako příspěvek na dovolenou a Vánoce nebo důchodové zabezpečení.

Díky našemu zastoupení po celém světě nabízíme zaměstnancům možnost dalšího rozvoje i vyslání do zahraničí.

Další vzdělávání a kariéra

„Váš talent. Naše budoucnost“. Ve společnosti SIMONA bereme rozvoj lidských zdrojů velmi vážně! Každý zaměstnanec může využít nabídky dalšího vzdělávání. Klademe na zaměstnance nároky a podporujeme je v tom, aby je úspěšně splnili. Podle potřeby zaměstnancům nabízíme interní i externí školení. K interním školením patří informace o vývoji na trhu a vývoji v produktech, kurzy angličtiny nebo kurzy aplikací MS Office. V nabídce máme i školení na téma projektového managementu nebo interkulturních dovedností. Společnost SIMONA kromě toho nabízí řadu individuálních možností dalšího vzdělávání, které v takovém případě podporujeme časově i finančně.

Podporujeme obsazování odborných i vedoucích pozic z vlastních řad. Společnost SIMONA proto zavedla kroužek na podporu dorostu. V různých modulech připravuje motivované zaměstnance na odpovědné odborné i manažerské úkoly. Naše vedoucí pracovníky pravidelně školíme co do osobnostního rozvoje a manažerské úspěšnosti. Za pozornost věnovanou rozvoji lidských zdrojů byla společnost SIMONA již několikrát oceněna.