Kontakt Contact

Ve společnosti SIMONA má každý zaměstnanec možnost se dále rozvíjet. Za pozornost věnovanou rozvoji lidských zdrojů jsme byli již několikrát oceněni. Nabízíme týmové a manažerské vzdělávání pro naše zaměstnance: od interních školení ve firmě, jako jsou jazykové nebo softwarové kurzy, až po externí vzdělávání nejrůznějšího druhu.

Nejnovější součástí naší nabídky dalšího vzdělávání je kroužek na podporu dorostu. Motivovaným a kvalifikovaným zaměstnancům nabízíme možnost se během přibližně dvou let připravovat na odpovědnost na odborných i manažerských pozicích. Účastníkům jsou v různých modulech zprostředkovány relevantní znalosti, mimo jiné co do metodologie, manažerských schopností a interkulturních dovedností, ale také v oblasti projektového managementu a řešení konfliktů. Zaměstnance vybíráme ze všech pracovišť po celém světě.

Níže naši zaměstnanci popisují své zážitky ze vzdělávání ve společnosti SIMONA:

Kevin Asti

„Kurz pro podporu mladých talentů je mimořádně náročný. V programu se používají konkrétní techniky, které jsou relevantní pro řízení mezinárodní firmy. Jde o potřebné praktické dovednosti jako řešení problémů, dospívání k rozhodnutím, vedení zaměstnanců, projektový management, kulturní porozumění nebo řízení změn. Domnívám se, že tento trénink zlepšil mou osobní výkonnost a mé manažerské kvality. Kurz podle mě byl efektivnější než jiné, které jsem předtím absolvoval. Kromě toho se mi díky školení naskytla možnost navázat kontakty s dalšími zaměstnanci ve firmě. Vážím si toho, jak do nás společnost SIMONA v rámci tohoto programu investovala, a věřím, že tým SIMONA to do budoucna posílí.“

Satya Prakash Dwivedi

„Kurz pro podporu mladých talentů je jedním z nejlepších kurzů, jaké jsem během své dosavadní profesní dráhy absolvovala. Byla jsem cíleně seznámena s tím, jak v mezinárodním pracovním prostředí jednat efektivně. Kurz se skvěle hodí pro osobní i profesní rozvoj budoucích vedoucích pracovníků ve firmě a představuje milník v mém profesním rozvoji.“

Ina Frenger

„Bez angličtiny se dnes v globalizovaném světě byznysu nikdo neobejde. Proto je důležité být po jazykové stránce fit. Společnost SIMONA pro zaměstnance pravidelně nabízí bezplatné kurzy angličtiny, které jsem dosud rád využíval. Jazykové kurzy přesně odpovídají potřebám v jednotlivých oblastech, jsou užitečné pro každodenní práci a upevňují znalosti slovní zásoby.“

Waldemar Gerk

„V mém semináři na téma ‚vedení‘ jsem našel cenné, podnětné myšlenky pro svou každodenní práci. Referenti jasně zprostředkovali vybraná témata a stejně dobře moderovali diskuzi o rozmanitých problémech. Velmi se mi líbili kompetentní referenti a prakticky zaměřená struktura školení, které zahrnovalo řadu příležitostí k výměně zkušeností. Školení mi rozhodně pomohlo také v každodenní práci. Díky malé pracovní skupině jsme měli dostatek času na komunikaci s kolegy. Užitečná byla pozornost cíleně věnovaná konkrétním problémům, motivační úkoly i tipy, které zazněly. Po všech stránkách vydařený koncept.“

Sören Schmäler

„Díky podpoře ze strany společnosti SIMONA AG jsem měl možnost si rozšířit profesní perspektivy vzdělávacím programem pro techniky se státní zkouškou – odborné zaměření na plasty. Čtyřleté dálkové studium mi zprostředkovalo rozsáhlé obecné i odborně zaměřené znalosti. Souběžně s tím jsem navíc využil možnosti si opatřit certifikát pro instruktory učňů a studentů a také diplom, který mi umožní přijetí na technickou vysokou školu. Schopnosti a znalosti, které jsem si v rámci vzdělávacího programu osvojil, dokážu uplatnit ve své každodenní práci, a tím sbírat další důležité zkušenosti pro budoucnost.“

Peter Ilzhöfer

„Určitě půl roku trval můj program dalšího vzdělávání na průmyslového mistra v oblasti plastů a kaučuku, v němž mě společnost SIMONA podporovala po časové i finanční stránce. V rámci kurzu pro budoucí mistry jsem se naučil různé technologie zpracování plastů a základy řízení personálu. Radost jsem měl zejména z tématu řízení personálu, jelikož v této oblasti je práce velmi zajímavá a komplexní. Tři měsíce probíhalo vzdělávání v jihoněmeckém centru plastů SKZ. V SKZ zaměstnance společnosti SIMONA rádi vidí a naše produkty jsou ve školicí centrum také bohatě zastoupené. V rámci vzdělávacího programu jsem si rozšířil specifické odborné znalosti, a otevřely se mi tak nové možnosti, jak se po odborné stránce dál rozvíjet. Dobré závěrečné vysvědčení je pro mě osobním úspěchem a dodává mi větší sebejistotu.“

Sarah Rohr

„Konečně už nejenom chození do školy, ale také praktická, samostatná práce – to byla moje představa, když jsem se v roce 2010 po maturitě začala ve společnosti SIMONA vzdělávat v oblasti obchodu a průmyslu. Nejvíc mě bavila práce v marketingovém oddělení. Proto od dokončení vzdělávání pracuju právě v oblasti označované jako Marketing Services. Na začátku vzdělávacího programu jsem si vůbec nedokázala představit, že bych později mohla mít zájem o vysokoškolské studium. Společnost SIMONA v této oblasti naštěstí nabízí řadu možností, a já jsem tak na své praktické vzdělávání mohla navázat studiem podnikového hospodářství sladěným s pracovními povinnostmi. V tomto profesním rozvoji mě společnost SIMONA podporuje nejen po finanční a časové stránce, ale mohu se také kdykoliv spolehnout na svůj tým. Pro mě to byla správná cesta. Rozmanitost, jakou mi čas rozdělený mezi práci a studium přináší, je vždy úžasná a rozhodně bych do toho šla znovu.“