Kontakt Contact

W firmie SIMONA każdy pracownik ma możliwość osobistego rozwoju. Już wielokrotnie otrzymaliśmy wyróżnienie za to zaangażowanie. Od wewnętrznych szkoleń jak kursów językowych i szkoleń dotyczących zastosowań, poprzez zewnętrzne kursy wszelkiego rodzaju oferujemy szkolenia odnośnie pracy w zespole i zadań kierowniczych.

Najnowszym elementem naszej oferty szkoleniowej jest krąg wspierania młodych pracowników. Zaangażowanym i wykwalifikowanym praconikom dajemy możliwość przygotowania się przez okres sięgający około 2 lat do wykonywania pełnych odpowiedzialności zadań specjalistycznych i kierowniczych. Uczestnicy zdobywają w różnych modułach całą istotną wiedzę m. in. odnośnie metod, zadań kierowniczych i międzykulturowej kompetencji oraz zarządzania projektami i konfliktami. Wybór pracowników odbywa się w naszych siedzibach na całym śswiecie.

Poniżej wypowiedzi naszych pracowników na temat doskonalenia zawodowego w firmie SIMONA:

Kevin Asti

„Kurs szkoleniowy dla kręgu wspierania młodych pracowników jest niezmiernie ambitny. W programie stosuje się specyficzne techniki istotne dla kwalifikacji kierowniczych w międzynarodowym przedsiębiorstwie - niezbędne praktyczne umiejętności jak rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji, zarządzanie pracownikami, projektami, wyrozumiałość kulturowa oraz zarządzanie zmianami. Wychodzę z założenia, że szkolenie to poprawiło moją osobistą wydajność i uważam, że było one bardziej efektywne niż inne kursy, w których brałem wcześniej udział. Ponadto dzięki szkoleniu miałem możliwość utworzenia sieci kontaktów z innymi pracownikami przedsiębiorstwa. Cenię tę poczynioną w nas przez firmę SIMONA ogromną inwestycję w postaci tego programu i wierzę, że zespół SIMONA wzmocni się dzięki temu w przyszłości.”

Satya Prakash Dwivedi

„Kurs szkoleniowy dla kręgu wspierania młodych pracowników jest jednym z najlepszych kursów, które ukończyłem dotychczas w mojej karierze zawodowej. W konkretny sposób przekazano mi wiedzę na temat wydajnego działania w międzynarodowym środowisku zawodowym. Szkolenie wyśmienicie nadaje do osobistego i zawodowgo rozwoju przyszłych kadr kierowniczych przedsiębiorstwa i stanowi kamień milowy w moim zawodowym rozwoju.”

Ina Frenger

“W ramach globalizacji nie można sobie wyobrazić już codziennej pracy w biznesie bez języka angielskiego. Dlatego też jest bardzo ważnym utrzymywanie sprawności językowej. SIMONA regularnie oferuje darmowe kursy angielskiego dla wszystkich pracowników, z których dotąd chętnie korzystałem. Kursy językowe dostosowane do poszczególnych dziedzin pomagają w codziennej pracy i utrwalają słownictwo.“

Waldemar Gerk

„Na moim szkoleniu na temat „Kierownictwa” otrzymałem cenne impulsy do przemyślenia dla mojej codziennej pracy. Wybór tematów oraz dyskusja na temat różnorodnych probelmów zostały jasno przedstawione przez referenta. Kompetentni szkoleniowcy i zorientowanie na praktykę zawodową z wieloma możliwościami wymiany doświadczeń bardzo mi się podobały i pomogły mi również w codziennej pracy zawodowej. Dzięki małym grupom mieliśmy wystarczająco czasu na rozmowy z kolegami. Bardzo pomocne było rozstrzyganie konkretnych probelmów, praca motywacyjna i liczne wskazówki. Udana i przekonująca koncepcja.“

Sören Schmäler

„Dzięki pomocy i wsparciu ze strony firmy SIMONA AG otrzymałem możliwość polepszenia swoich zawodowych perspektyw poprzez doskonalenie zawodowe i zdobycie państwowego dyplomu technika w dziedzinie tworzyw sztucznych. Tok kształcenia obejmuje 4 lata w niepełnym wymiarze godzin, w ciągu których zdobywa się obszerną ogólną i fachową wiedzę. Ponadto skorzystałem równolegle z możliwości uzyskania kwalifikacji jako instruktor oraz świadectwa ukończenia wyższej szkoły zawodowej. Z umiejętności i wiedzy zdobytych podczas szkolenia mogę korzystać w codziennej pracy zawodowej i zbierać dalsze ważne doświadczenia na przyszłość.“

Peter Ilzhöfer

„Ponad pół roku trwało moje dokształcanie w celu otrzymania tytułu przemysłowego mistrza tworzyw sztucznych & kauczuk. Orzymałem czasowe i finansowe wsparcie firmy SIMONA. W ramach szkolenia na mistrza poznałem wiele metod obróbki tworzyw sztucznych oraz podstawy kierowania personelem. Szczególnie podobało mi się temat kierowania personelem, ponieważ jest to bardzo ciekawe i złożone zadanie. Trzy miesiące szkolenia odbyły się w Południowoniemieckim Centrum Tworzyw Sztucznych (SKZ). W SKZ pracownicy firmy SIMONA są mile widziani i także nasze produkty spotyka się na każdym kroku w  centrum szkoleniowym. W ramach dokształcania poszerzyłem moją specyficzną fachową wiedzę i mam zatem nowe szanse dalszego rozwoju zawodowego. Dobry wynik egzaminu końcowego stanowił dla mnie osobisty sukces i dodaje mi pewności siebie.“

Sarah Rohr

„Nareszcie nie tylko nauka, lecz także praktyczna i samodzielna praca – tak właśnie myślałam, jak w roku 2010 po maturze zaczynałam moje wykształcenie jako pracownica biurowo-administracyjna w przedsiębiorstwie przemysłowym w firmie SIMONA. Wiele przyjemności czerpałam z pracy w dziale marketingu, z tego względu pracuję tu od chwili zdobycia mojego wykształcenia w zakresie serwisów marketingu. Na początku mojego wykształcenia nie myślałam, że będę kiedyś zaintersowana studiami. Na szczęście firma SIMONA oferuje tu wiele możliwości i mogłam po moim wykształceniu rozpocząć zintegrowane w pracę zawodową studia w zakresie ekonomiki przedsiębiorstwa. Przy tym zawodowym rozwoju firma SIMONA wspiera mnie nie tylko finansowo i czasowo. Mogę także w każdej chwili liczyć na cały mój zespół. Dla mnie była to słuszna decyzja, to urozmaicenie między pracą i studiami jest zawsze ciekawe i robiłabym to bezustannie.“