Kontakt Contact

W maju ponownie przeprowadziliśmy obszerne badanie zadowolenia Klientów. Nasza ankieta została rozesłana łącznie w 8 językach do Klientów w całej Europie. Dzięki bardzo wysokiemu udziałowi procentowemu odpowiedzi w ankiecie mogliśmy uzyskać obszerne wyniki na temat zadowolenia naszych Klientów. Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom w ankiecie za tak wspaniały udział.

Analiza ponownie ukazuje bardzo duże ogólne zadowolenie oraz wysoki stopień procentowy rekomendacji. Nasi Klienci powierdzili stopień zadowolenia osiągnięty w ostatniej dużej ankiecie przeprowadzonej wśród Klientów w roku 2013. Oznacza to, że znajdujemy się na dobrej drodze i zachęca nas do dalszego ciągłego ulepszania produktów i usług.

W porównaniu z ostatnią analizą mogliśmy osiągnąć w zakresie wszystkich produktów wyraźną poprawę naszych usług serwisowych, takich jak obsługa w biurze i w terenie, handlowa realizacja zleceń, dostawa i wysyłka oraz doradztwo w zakresie technicznych zastosowań. Cieszy nas, że podjęte po ostatniej ankiecie działania opłacają się i mogliśmy poprawić zadowolenie naszych Klientów.

Opinie naszych Klientów uświadamiają nam jednak także, że możemy jeszcze dokonać dalszej optymalizacji naszego programu szkoleniowego, strony internetowej oraz rozpatrywania reklamacji. Będziemy nad tym aktywnie pracować.

Wyniki są nam pomocne w jeszcze lepszym zrozumieniu wymogów naszych Klientów. Na ich podstawie wyłonimy dalsze potencjały ulepszeń, określimy odpowiednie kroki działania i konsekwentnie będziemy śledzić ich realizację. Naszym celem jest rozbudowanie naszej pozycji jako przedsiębiorstwa zorientowanego na Klienta i dążymy nie tylko do zadowolenia naszych Klientów, lecz do ich zachwytu naszymi produktami i usługami.