Kontakt Contact

V květnu jsme znovu provedli ucelenou studii spokojenosti zákazníků. Online dotazník jsme zákazníkům v celé Evropě rozeslali v osmi jazycích. Díky velmi dobré návratnosti se nám podařilo získat ucelené výsledky ohledně spokojenosti našich zákazníků. Za tento vysoký zájem bychom všem účastníkům rádi poděkovali.

Z vyhodnocení znovu vyplynula velmi vysoká celková spokojenost a podíl těch, kteří by nás doporučili dalším zákazníkům. Naši zákazníci potvrdili úroveň dosaženou od posledního velkého šetření mezi zákazníky, které se uskutečnilo v roce 2013. To je důkazem, že jsme na správné cestě, a motivuje nás to k dalšímu vylepšování našich výrobků a služeb.

V porovnání s poslední analýzou se nám ve všech segmentech produktů podařilo dosáhnout výrazného vylepšení poskytovaných služeb, například v oblasti našich interních zaměstnanců, externích prodejců, administrativního vyřízení zakázek, dodávek, expedice i aplikačnětechnického poradenství. Rádi vidíme, že se opatření, která jsme po posledním průzkumu učinili, vyplácejí a že se nám podařilo zvýšit spokojenost našich zákazníků.

Zpětná vazba našich zákazníků nám však také ukazuje, že některé aspekty našeho programu školení, webových stránek a vyřizování reklamací ještě snesou další optimalizaci. Na tom budeme aktivně pracovat.

Výsledky nám pomohou ještě lépe pochopit požadavky našich zákazníků. Na základě toho budeme schopni identifikovat další potenciál pro zlepšování, definovat odpovídající opatření a důsledně je realizovat. Naším cílem je dále rozvíjet naši pozici společnosti zaměřené na zákazníky a zajistit, aby naši zákazníci byli nejenom spokojeni, ale aby byli z našich služeb přímo nadšeni.