Formularz kontaktowy

SIMONA

SIMONA POLSKA Sp. z o. o.

Ul. Rakietowa 35
54-615 Wroclaw
Polska
Tel.: +48 71 352 80 20
mail@simona-group.com

Formular
captcha
* Obowiązkowe pole

Wskazówka

Państwa dane są przez nas przetwarzane w sposób poufny i zgodnie z europejskim ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). Są one przetwarzane wewnątrz firmy jedynie w celu obsługi Państwa zapytania i konsultacji lub są przesyłane dalej do partnerów handlowych firmy SIMONA AG, gdy jest to konieczne ze względów handlowych. SIMONA AG zawarła z tymi partnerami dystrybucji umowę i są oni zobowiązani prawnie zgodnie z ochroną danych (art. 28 europejskiego rozporządzenia RODO). Przekaz danych odbywa się przy tym w sposób zaszyfrowany. W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się pisemnie, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faksem przetwarzaniu swoich danych. Prosimy skonsultować w tym celu nasze dane kontaktowe na niniejszej stronie internetowej.