Kontakt Contact

Własności materiałów bazowych decydują o tym, które tworzywa sztuczne nadają się do danego zastosowania. Różnorodność materiałów SIMONA rozciąga się od PE i PP przez PVC aż po PVDF i E-CTFE. Poprzez specjalne domieszki cząsteczek sadzy materiały bazowe uzyskują właściwości elektroprzewodzące. Najważniejsze parametry materiałowe pozostają w dalszym ciągu takie same jak w przypadku materiału wyjściowego. Dlatego poniżej prezentujemy w skrócie najistotniejsze własności poszczególnych materiałów:

Polietylen (PE-HD)

Materiał PE-HD odznacza się wysoką odpornością na obciążenia mechaniczne przy jednocześnie dobrej sztywności oraz łatwością obróbki. Temperatura pracy mieści się w zakresie od –50°C do +80°C. PE-HD posiada dobrą odporność chemiczną i wysoką odporność na pęknięcia naprężeniowe wobec wielu związków organicznych i nieorganicznych.

SIMONA® PE-EL (elektroprzewodzący PE-HD) charakteryzuje się:

 • wysoką odpornością na promieniowanie UV
 • zakresem temperatur pracy od -20 do +80°C
 • dobrą udarnością
 • normalną zapalnością
 • możliwością zgrzewania i spawania
 • możliwością termoformowania i głębokiego tłoczenia

Polipropylen (PP-H)

Materiał PP-H posiada wyższą sztywność zwłaszcza w górnym zakresie temperatur roboczych (aż do +100°C). PP-H cechuje ponadto dobra odporność chemiczna i wysoka odporność na pęknięcia naprężeniowe wobec wielu związków organicznych i nieorganicznych.

SIMONA® PP-EL odznacza się:

 • wysoką odpornością chemiczną
 • normalną zapalnością możliwością zgrzewania i spawania
 • możliwością termoformowania i głębokiego tłoczenia
 • zadowalającą odpornością na promienie UV

Oprócz elektroprzewodzącego PP-EL oferujemy również odmianę modyfikowaną dodatkami powstrzymującymi płomienie, elektroprzewodzący SIMONA® PP-EL-S, który przeważnie jest stosowany w budowie wentylacji.

Polichlorek winylu (PVC-U)

Materiał PVC-U odznacza się wysoką wytrzymałością i sztywnością. Zakres temperatur pracy rozciąga się od 0°C do +60°C. PVC-U posiada dobrą odporność chemiczną wobec mediów nieorganicznych i organicznych oraz związków utleniających. Materiał SIMONA® PVC-U nie jest dostępny w wykonaniu elektroprzewodzącym.

Dochlorowany polichlorek winylu (PVC-C)

Materiał PVC-C ze względu na zwiększoną zawartość chloru posiada wyśmienitą odporność chemiczną przede wszystkim na silne kwasy, zasady i sole, dlatego doskonale nadaje się do zastosowań w przemyśle procesów chemicznych. Zakres temperatur pracy rozciąga się od –40°C do +95°C. Tworzywo SIMONA® PVC-C nie jest dostępne w odmianie elektroprzewodzącej.

Polifluorek winylidenu (PVDF)

PVDF jest wysoce wydajnym tworzywem częściowo fluorowanym, które charakteryzuje się szerokim zakresem temperatur pracy od –30°C do +140°C i odpornością chemiczną na prawie wszystkie związki organiczne i nieorganiczne. Dodatkowo PVDF jest materiałem trudnozapalanym i odpornym na czynniki atmosferyczne.

SIMONA® PVDF-EL odznacza się:

 • doskonałą odpornością chemiczną
 • wysoką odpornością na promienie UV
 • wysoką sztywnością, w połączeniu z dużą odpornością na obciążenia mechaniczne nawet w niskich temperaturach
 • trudnozapalnością
 • możliwością zgrzewania i spawania
 • możliwością termoformowania i formowania próżniowego

Etylen-chlorotrifluoroetylen (E-CTFE)

Spośród produktów SIMONA częściowo fluorowane tworzywo wysokiej wydajności E-CTFE posiada najszerszy zakres temperatur pracy od –40°C do +150°C. E-CTFE jest wyjątkowo odporny chemicznie – również wobec mediów zasadowych. Jest to materiał trudnozapalny, obojętny fizjologicznie i bardzo odporny na warunki atmosferyczne. E-CTFE nie jest dostępny w wykonaniu elektroprzewodzącym.

Warianty kaszerowane

Tworzywa elektroprzewodzące PE i PP są również dostępne w wykonaniu kaszerowanym różnymi tkaninami do zastosowań w sektorze konstrukcji kompozytowych. Dalsze informacje na ten temat otrzymacie Państwo za pośrednictwem naszego Centrum Serwisu Technicznego oraz pracowników sprzedaży.