Kontakt Contact

Společnost SIMONA je jedním z předních výrobců a partnerů pro vývoj termoplastových výrobků. Nabízíme optimální řešení pro vaše aplikace: v chemickém průmyslu, v dodávkách vody a elektrické energie, ale také pro ekologické technologie, mobilitu, stavebnictví a zemědělství. A to po celém světě.

Naše polotovary a potrubní systémy pomáhají zdolávat výzvy budoucnosti. 1500 zaměstnanců společnosti SIMONA se stará o to, aby byl pro každou aplikaci nalezen dokonalý materiál, vypracováno optimální řešení a nabídnuto nejlepší technické poradenství.

Rozmanitost, kvalita a šíře našeho výrobního programu umožňují perfektní řešení téměř všech požadavků. S naším technologickým know-how jsme schopni zpracovat téměř jakýkoliv materiál a zajistit mu různé profily vlastností. Díky tomu průběžně rozšiřujeme portfolio našich materiálů a zdokonalujeme náš výrobní program. Neustále při tom myslíme na užitek pro naše zákazníky.

SIMONA Přehled výrobků

Se sortimentem více než 35 000 výrobků vám nabízíme pravděpodobně jeden z nejpestřejších výrobní program na světě. Při výrobě našich produktů používáme široké spektrum kvalitních materiálů. Kromě toho dokážeme materiály modifikovat nebo nově vyvinout, abychom společně s vámi vytvořili individuální produktová řešení.

Naše materiály

 • PE
 • PP
 • PVC
 • PETG
 • PVDF

 • ECTFE
 • PFA
 • FEP
 • EVA
 • PLA

 • PC
   Potřebujete-li plastové desky s funkčními vrstvami nebo z vysoce výkonných termoplastů s teplotami zpracování přes 200 °C, společnost SIMONA díky novému technologickému centru dokáže přivést více vývojových projektů s novými materiály a kombinacemi materiálů rychleji do stadia, kdy jsou připravené na sériovou výrobu. Poprvé zde na jednom místě spolupracují oddělení výzkumu a vývoje. Krátké cesty a multifunkční strojový park nejmodernější úrovně povedou k dalšímu posilování inovačního potenciálu společnosti SIMONA.

   V segmentu mobility nabízí naše dceřiná společnost Boltaron rozsáhlý výrobní program kalandrovaných, extrudovaných a tlakově laminovaných desek pro interiér letadel. www.boltaron.com

   Akvizicí americké extruzní firmy Premier Material Concepts, LLC (PMC) rozšířila společnost SIMONA své portfolio o aplikace pro hluboké tažení. www.simona-pmc.com

   Naše technologické postupy


   monoextruze, koextruze nebo RAM
   extruze s až 7 vrstvami
   extruze vysoce plněných materiálů
   svařování, šroubování, aplikace
   vkládacích prvků, zalisování
   extruze trubek   vstřikování s hmotností dávky
   až 100 kg   změny tvaru   extruze desek   multikomponentní vstřikování s uzavírací
   silou až 2700 tun   řezání laserem, vodním paprskem   extruze profilů   lisování desek   kašírování, aktivace povrchu   extruze plných tyčí   pěnění   potisk   extruze dutých tyčí   soustružení, frézování, vrtání,
   řezání, vysekávání   plastová dílna na výrobu individuálních
   dílů, šachet, tvarovek atd.


   Customizing neznamená u společnosti SIMONA pouze individuální, vašim požadavkům uzpůsobené formáty, barvy a rozměry. S rozšiřujícím se spektrem aplikací plastů roste také poptávka po individuálních úpravách. Ať už se jedná o antistatickou, elektricky vodivou, chemicky odolnou, antibakteriální či protiskluzovou úpravu nebo provedení „hladké jako dětský zadeček“, vyrábíme plastové produkty se zvláštními schopnostmi v konstantně vysoké kvalitě.

   Aplikace budoucnosti

   Mobilita, stavebnictví, zemědělství, sanace, úprava vody a důlní průmysl jsou tržní segmenty, v nichž je společnost SIMONA už dnes zastoupena. Abychom potenciálu plastových řešení plně využili, chceme do budoucna intenzivněji analyzovat nové segmenty trhu, identifikovat potenciály a etablovat specialisty. Budeme se důsledně zajímat o další oblasti využití našich plastových produktů a obsazovat atraktivní specializované segmenty na trhu.

   Nacházení nových řešení

   Rozvoj obchodu v definovaných tržních segmentech se má věnovat novým oblastem využití. Na příslušných trzích rozvíjíme specializované znalosti a posouváme dopředu vývoj produktů. Vývoj inteligentních řešení na základě požadavků zákazníků je jednou z našich nejsilnějších stránek. Toho chceme ku prospěchu našich zákazníků plně využívat také při pronikání do nových tržních segmentů. Zároveň však nezanedbáváme ani tradiční sektory jako je konstrukce chemických nádob a aparátů. Přínos pro naše zákazníky spočívá v tom, že společnost SIMONA je schopna pro své trhy nabídnout nadstandardní technická řešení. To platí jak pro další rozvoj profilů vlastností u stávajících aplikací plastů, tak také pro substituci dosud používaných materiálů našimi plasty.

   Jsme globálně působící poskytovatel řešení v oblasti aplikací plastů. Vycházíme při tom neustále z užitku pro naše zákazníky. Naše technologie jsou na nadstandardní úrovni a vedle prvotřídních výrobků nabízíme spolehlivé, efektivní a rychlé procesy. Chceme náš růst utvářet sami a zůstat nezávislí.

   • Ve střednědobém horizontu chceme v koncernu SIMONA dosáhnout ročního obratu 500 mil. eur.
   • Chceme proto nadprůměrně růst a získávat tržní podíl na emerging markets v Asii, ve východní Evropě (včetně Ruska) i v Jižní Americe.
   • Na nasycených evropských trzích chceme uhájit svůj tržní podíl a růst díky novým aplikacím.
   • Chceme trvale dosahovat EBIT marže přes 5 procent p. a.
   • V rámci strategického rozvoje přistupujeme pozitivně k akvizicím.

   Základem našeho úspěchu jsou zaměstnanci s vynikajícím vzděláním a velkým odhodláním a znalostmi. Výraznou podporu u nás má odborné vzdělávání a osobnostní rozvoj. To platí nejen pro naše zaměstnance. Také zákazníkům nabízíme školení v našem školicím centru Technical Service Center nebo přímo v jejich provozovnách.

   Pro důležité otázky budoucnosti má společnost SIMONA připravena řešení. Plastové materiály jsou předurčeny pro použití v ochraně životního prostředí, energetice, mobilitě a zásobování vodou. Na tyto oblasti se orientuje naše korporátní strategie. V oblasti ochrany životního prostředí je SIMONA průkopníkem. Už desítky let neobsahují naše desky z PVC olověné stabilizátory zatěžující životní prostředí. Z odpadů vzniklých při výrobě se 95 % recykluje. Neustále pracujeme na zlepšování energetické efektivity naší výroby. Náš integrovaný systém managementu jakosti, ochrany životního prostředí a hospodaření s energií je základem pro neustálé zvyšování kvality našich výrobků, zlepšování našich procesů, zvyšování udržitelnosti naší ochrany životního prostředí, zlepšování naší energetické bilance a snižování našich emisí CO2. Náš systém managementu vychází z požadavků norem DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 a DIN EN ISO 50001.

   Společenskou odpovědnost nese společnost SIMONA nejen v domácím regionu podporou charitativních projektů, vzdělávacích zařízení a sociálních iniciativ. Anita Bürkle, v roce 2010 zesnulá vdova po dlouholetém předsedovi představenstva a dozorčí rady společnosti SIMONA AG, dr. Wolfgangu Bürklem, iniciovala v roce 2007 vznik „Nadace dr. Wolfganga a Anity Bürkle“. Po manželovi zděděný balík akcií společnosti SIMONA AG vložila do nadace jako kapitál. Akcie paní Bürkle přešly po její smrti do majetku nadace. Nadace podporuje charitativní akce obzvláště v regionu kolem německého Kirnu.

   Společnost SIMONA představuje již více než 150 let kvalitu, pečlivost a spolehlivost. Podnik na zpracování kůží Carl Simon Söhne založený v roce 1857 dosáhl na počátku 20. století mezinárodního významu. Dvě světové války vedly k úpadku kožedělného průmyslu v Evropě a vážné krizi společnosti SIMONA. Jako nová oblast podnikání byla nalezena výroba plastů. Od té doby firma neustále rostla. Chceme energicky a dynamicky dosahovat našich náročných cílů a plnit vysoké požadavky našich zákazníků. Po celém světě. Individuálně. A vždy o krok napřed.

   Akcie společnosti SIMONA AG jsou obchodovány v segmentu General Standard na burze ve Frankfurtu a v Düsseldorfu. Přibližně 9,5 procent akcií tvoří tzv. free float. Sledujeme stabilní dividendovou politiku s atraktivním výnosem.