Kontakt Contact

Nowa linia biznesowa Industry. Co ją stanowi? Jak jest uformowana? A przede wszystkim: jak to pozwoli na osiągnięcie znacznej wartości dodanej dla Klienta i dla firmy SIMONA?

Fundament jet niezwykle stabilny: SIMONA posiada w tej dziedzinie kilku dziesiętne doświadczenie zdobyte podczas licznych projektów, również rosnącą przez lata kompetencję oraz uznanych specjalistów dla każdego segmentu rynku przemysłowych zastosowań.

Ponadto linia biznesowa Industry aspiruje do tego, aby Klienci postrzegali ją za dwa, trzy lata jako „zorientowanego na Klienta prymusa“. Wiąże się z tym bezpośrednio kompleksowa optymalizacja: produkty mają być proste w zastosowaniu i bardzo sprawne, a usługi kompetentne i zorientowane na zastosowania. Ma to kluczowe znaczenie. W końcu chodzi o zastosowania w chemicznym przemyśle procesowym, w przemyśle półprzewodników i wydobywczym lub technologii medycznej, które są istotne dla bezpieczeństwa i środowiska.

Lepsze wyniki dzięki większemu zrozumieniu

W celu spełnienia tych wymagań biznesowa linia Industry będzie pracować nad jeszcze głębszym zrozumieniem: dla przemysłowych zastosowań, dla dynamik rynkowych, dla technicznych wymogów. Aby stać się w ten sposób kompetentnym partnerem w ekosystemie Klientów. Zdolnym do przyspieszania rozwoju Klientów i firmy SIMONA – w najróżniejszych dziedzinach i we wszystkich centralnych kwestiach. Przykładem tego są transport i magazynowanie żrących mediów w zakładach i fabrykach przemysłu chemicznego.

Inny przykład: konstrukcja tworzyw sztucznych dla procesów mokrej chemii oraz obróbki i regeneracji ścieków w fabrykach półprzewodników, baterii i fotowoltaiki. Lub w kwestii planowania odsalania morskiej wody: również w tym zakresie firma SIMONA chciałaby zaoferować swoim Klientom najlepsze produkty – począwszy od budowy rurociągów zakładów odrwotnej osmozy, skończywszy na obróbce, transporcie i utrzymaniu zapasów wody pitnej.

Stworzenie synergii o trzech wymiarach: obsługa Klienta, kompetencja doradcza, specjaliści od branż

Oczywiście wszystko opiera się na kompetentnym doradztwie technicznym. Tak samo w przemyśle wydobywczym, w którym firma SIMONA może określić produkty wykazujące wysoką odporność do transportu stałych mediów żrących i dzięki doskonałym produktom wydłużyć przy tym okresy konserwacji u Klientów.  I ostatecznie wkład firmy SIMONA w zakresie technologii medycznej: stworzenie bezpieczniejszych i delikatniejszych dla skóry ortez i protez w celu zwiększenia komfortu dla pacjentów.

Techniczne doradztwo: kluczem dalszego rozwoju!

Dalszy rozwój, więcej udziałów rynkowych w dziedzinie termoplastycznych tworzyw sztucznych

Aby osiągnąć ten cel, firma SIMONA inwestuje we wszystkich kierunkach. Obejmuje to intensywną analizę procesów podejmowania decyzji i łańcuchów dostawczych w każdym segmencie rynku oraz ukierunkowanie rozwiązań produktów i usług na procesy i wymagania Klientów. Firma SIMONA wykorzystuje ponadto swoją wysoką kompetencję w dziedzinie technologii materiałowej i procesów przetwórczych jako wzór do pozyskania dla swoich produktów i usług dalszych zastosowań przemysłowych oraz innych rejonów.

Jest to związane ze zdecydowaną motywacją: do silniejszego sterowania rozwojem nowych produktów i usług, niż tylko podążania za nim. W tym celu utworzono organizację, która łączy w sobie mocne strony naszej bardzo doświadczonej i miejscowej obsługi Klienta oraz naszej wysokiej kompetencji doradztwa technicznego ze wspomnianą motywacją specjalistów firmy SIMONA w segmentach rynkowych.

Tworzenie dodanych wartości poprzez wczesne rozpoznanie trendów

Ogólnie rzecz biorąc, stwarza to do synergie z wyraźnym skutkiem: trendy można rozpoznać wcześniej. Stanowi to dobrą podstawę do opracowania innowacyjnych produktów z inżynierami i menadżerami produktów, które generują dodane wartości.

Wzdłuż Supply Chain naszych Klientów mamy przy tym oko na różne grupy docelowe - od użytkowników końcowych poprzez generalnych przedsiębiorców i operatorów, aż po podmioty realizujące projekty. Bardzo ważnym jest przy tym: pozostanie technicznego handlu sztucznymi tworzywami ważnym filarem modelu działalności gospodarczej firmy SIMONA. Działania będą podejmowane w roli cennego partnera handlowego, z którym razem będą określane i rozwijane potencjały w celu pomyślnej rozbudowy bazy Klientów.

Współpraca linii biznesowych SIMONA

Równie ważne dla osiągnięcia sukcesu jest rozpoznawanie i propagowanie synergii pomiędzy liniami biznesowymi firmy SIMONA. Korzyść będzie widoczna m.in. w kooperacji z linią biznesową Infrastructure. Umożliwia ona przecież wczesną identyfikację dużych projektów budowlanych i zakładowych. W ten sposób można we wcześniejszym terminie dokonać specyfikacji produktów nadających się do wyposażenia różnych projektów budowlanych, od budownictwa głębokościowego, aż po zakład produkcyjny. A intensywna wymiana z Centrum Serwisu Technicznego oraz Działem Zarządzania Produktami przysparza zarazem dwóch rzeczy: najlepszej obsługi technicznej i dostępny just in time program produktów.

Linia biznesowa Industry w skrócie:

 • 5 segmentów rynkowych: Przemysł procesów chemicznych, półprzewodników, wydobywczy, uzdatnianie wody/basen, technologia medyczna
 • Specjaliści od segmentów rynku, posiadający głęboką wiedzę na temat dynamik rynkowych & technologii
 • Bardzo wydajne polimery jak PVDF, ECTFE, PFA
 • Obszerne portfolio produktów, na które składają się półprzewodniki, rury i kształtki, zespoły
 • Uniwersalne ustawienia charakterystyki tworzyw sztucznych, np. powstrzymujące płomienie, przewodzące elektryczność
 • Organizacja z doświadczeniem, kompetencją i orientacją na Klienta
 • Wyśmienite wsparcie przez Centrum Serwisu Technicznego, organizacja sprzedaży na całym świecie oraz zarządzanie produktami
 • Single-Sourcing dla projektów naszych Klientów
 • Długoletnie i intensywne stosunki z Klientami

575 mld USD na światowym rynku chipów w roku 2022

Segmenty rynku i produkty

Przemysł procesów chemicznych / przemysł półprzewodników

 • Półprodukty, rury i kształtki z SIMONA® PVC, PE, PP, PP-H AlphaPlus®, PVDF, ECTFE, FEP, PFA
 • Ustawienia ognioodporne, posiadające certyfikat zgodnie z FM 4910 i DIN / ISO 4102 B1
 • Zgodność z przepisami odnośnie środków spożywczych stosownie do EU 10/2011 i FDA

Przemysł wydobywczy

 • Tworzywa z PE odporne na żrące media jak SIMONA® PE 100 AP-Line i SIMONA® PE 1000 superlining

Uzdatnianie wody / basen

 • Rury, kształtki i półprodukty z SIMONA® PE, PP-H AlphaPlus® i PVDF do wyposażenia jednostek do uzdatniania wody, zbiorników i dozowników
 • Półprodukty do budowy basenów z SIMONA® PVC i PP-C, stablilizowane na promienie UV
 • Rury i kształtki dla technologii odwrotnej osmozy w zakładach odsalania wody morskiej i wodociągowych

Ustawicznie wysoka  jakość

W ścisłej współpracy z Centrum Serwisu Technicznego i z Działem Badań & Rozwoju wykorzystuje się nowe zdobyte know-how odnośnie zastosowań w celu rozwoju innowacyjnych, doskonałych produktów oraz produkcji o pożądanej, niezmiennej jakości. Dalszy czynnik sukcesu: globalna pozycja firmy SIMONA. Obecność w zasięgu Klientów i rynków przynosi ogromne zalety przede wszystkim w uzdatnianiu wody i przemyśle półprzewodników. Zapewniają to firmie SIMONA w zupełności: zakłady produkcyjne na całym świecie, gęsta sieć sprzedaży w wielu krajach, specjaliści od rynków w trzech hemisferach firmy SIMONA – Europie, USA i Azji.

Decydujące czynniki sukcesu: nowe know-how odnośnie zastosowań oraz obecność w skali globalnej

Potencjały i szanse

 • Uzdatnianie wody; Rosnące zapotrzebowanie na czystą wodę pitną stwarza szanse rozwoju w wyposażeniu zakładów odsalania wody morskiej. 3,6 mld ludzi żyje dziś według oceny UNICEF na terenach, które przynajmniej miesiąc w roku są ubogie w wodę.
 • Semicon: Dynamiczna digitalizacja powoduje wysoki popyt na półprzewodniki. 575 mld USD ma wynosić wartość ogólnoświatowego rynku chipów w roku 2022   Rynek dla chipów w samochodach ma nawet rosnąć o 11,9 % rocznie w wyniku rosnącej elektromobilności.
 • Technologia środowiska: Ogólnoświatowa wielkość rynku technologii środowiska i gospodarności zasobów wzrośnie do roku 2025 prawdopodobnie o 6,9 % rocznie do ponad 5 900 mld euro. Rozwiązania z tworzyw sztucznych mogą mieć tu cenny wkład przy wytwarzaniu, transporcie i gromadzenia energii.

Źródła: Analiza PwC „Opportunities for the global semiconductor market“; Roland Berger GmbH, „GreenTech made in Germany 2018“

W celu nawiązania kontaktu z naszym ekspertem firmy SIMONA prosimy wypełnić formularz:

SIMONA AG

Business Line Manager
Jörg Eckert

Formular Infrastruktur

Formular
*pole obowiązkowe