Kontakt Contact

40 lat doświadczenia w dziedzinie tworzyw sztucznych

SIMONA AG jest jednym z wiodących na świecie producentów półwyrobów z tworzyw termoplastycznych. Posiadamy ponad 40 lat doświadczenia w opracowywaniu receptur, produkcji i obróbce tworzyw i jesteśmy uznawani na całym świecie za specjalistów z niepowtarzalnym know-how. Dotyczy to również naszych produktów i usług doradczych z dziedziny zastosowań tworzyw sztucznych w strefach zagrożenia wybuchem. application:

  • zbiorniki i okładziny silosów na substancje łatwopalne
  • rurociągi do transportu łatwopalnych cieczy, rozpuszczalników i oparów oraz ich mieszanki
  • instalacje do transportu gazów palnych
  • kolektory gazu wewnątrz składowisk odpadów
  • elementy budowy zbiorników i maszyn w pomieszczeniach wymagających zabezpieczeń przeciwwybuchowych
  • okładziny zbiorników magazynowych i transportowych na substancje sproszkowane
  • systemy wentylacyjne do odprowadzania oparów i spalin w zakładach chemicznych
  • opakowania i palety transportowe do łatwopalnych produktów
  • taśmy transportowe i prowadnice szynowe

Elektroprzewodzące tworzywa sztuczne SIMONA, które posiadają oporność na przebicia < 10 6 Ohm, mogą być stosowane w urządzeniach i systemach ochronnych podlegających dyrektywie ATEX 94/9/WE, jeśli są wystarczająco uziemione. Taka własność zastosowanego materiału może być potwierdzona przez firmę SIMONA w świadectwie odbioru 3.1. Oferujemy również możliwość otrzymania odpowiedniej karty parametrów technicznych.

Dla Państwa bezpieczeństwa, bezpieczeństwa Państwa pracowników i Państwa przedsiębiorstwa.