Kontakt Contact

Nasz zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskiem i energią stanowi podstawę dla ciągłego ulepszania jakości naszych produktów i procesów, zrównoważonego rozwoju naszej ochrony środowiska oraz ulepszania naszego bilansu energii i redukcji emisji CO2. Nasz system zarządzania obejmuje wymagania norm DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, DIN EN ISO 50001 oraz dyrektywy dotyczącej urządzeń pracujących pod ciśnieniem 2014/68/WE załącznik I, ustęp 4.3.

Rozwój, produkcja i dostawa naszych produktów odbywają się zgodnie z najwyższymi standardami jakości i kierują się istotnymi krajowymi i międzynarodowymi normami i regulaminami. Odpowiedzialność za jakość i za spełnianie wysokich wymagań naszych klientów obowiązuje w firmie SIMONA na każdym poziomie i we wszystkich działach przedsiębiorstwa. Wykwalifikowani i zmotywowani pracownicy troszczą się w połączeniu z najnowocześniejszą techniką o najlepsze wyniki.

Obok rozległej kontroli we własnym zakresie dla wielu produktów zawarto z niezależnymi instytucjami certyfikacji i kontroli jakości umowy odnośnie kontroli z zewnątrz. Umowy te oparte są na krajowych i międzynarodowych przepisach dotyczących zezwoleń, np. dla dziedziny budowy wysokościowej i lądowej, trudnozapalności, kontaktu ze środkami spożywczymi i wodą pitną, techniki pomieszczeń o najwyższej czystości oraz budowy aparatów i zbiorników chemicznych. Niezależni audytorzy dokonują regularnie walidacji jakości i zgodności naszych produktów z normami.

 

System Zarządzania Jakością firmy SIMONA AG posiada już od 1993 roku certyfikat zgodny z normą DIN EN ISO 9001. W międzyczasie certyfikaty uzupełniono zgodnie z dyrektywą dotyczącą urządzeń pracujących pod ciśnieniem 2014/68/WE załącznik I, ust. 4.3.

SIMONA jest współinicjatorem ofensywy jakości niemieckich producentów PVC: Członkowie inicjatywy zobowiązali się pod znakiem jakości „PVC Sheet Quality – Made in Germany“ do utrzymywania wysokiego standardu jakości, zapewniania kompetencji w zakresie obróbki i do wszechstronnej i znakomitej oferty serwisu. Przedstawicielem znaku jakości jest zarejestrowane Towarzystwo Przemysłu Półproduktów i Produktów Konsumenckich z Tworzyw Sztucznych. (pro-K).

„Życie to różnorodność“ – o tym przekonana jest także SIMONA AG jako producent termoplastycznych produktów z tworzywa sztucznego. Opracowała zatem nowe produkty, aby pokryć zapotrzebowanie na długotrwałe rozwiązania w zakresie zaopatrzenia w energię oraz zastosowań krytycznych pod względem bezpieczeństwa i istotnych dla środowiska.

Produkty firmy SIMONA pomagają w oszczędności zasobów zastępując na przykład ciężkie materiały, umożliwiając uzdatnianie wody lub redukując emisje CO2. Również przy naszych procesach produkcyjnych strategicznym celem jest długotrwałość. Zarówno podczas planowania nowych procesów produkcji, jak i przy metodach wytwarzania dużą rolę odgrywa zintegrowana w produkcję ochrona środowiska. Stale nad tym pracujemy.

Aktywna pomoc w ochronie środowiska znajduje swoje odbicie w pomyślnym zarządzaniu środowiskiem, które w roku 2002 zdobyło pierwszy certyfikat. W kwiecień 2019 odnowiono certyfikat zgodny z DIN EN ISO 14001. W siedzibie Litvinov dokonano po raz pierwszy w styczniu 2010 roku pomyślnej certyfikacji zgodnie z DIN EN ISO 14001.

Aspekty odnośnie środowiska zintegrowane są w strukturę podejmowania decyzji i postępowania całego naszego systemu zarządzania. Pracujemy stale nad ulepszaniem procesów w celu ochrony zasobów i środowiska. Przestrzegamy ustawowych i urzędowych przepisów i wytycznych.

Simona AG dzięki swojej decyzji o wprowadzeniu w marcu 2011 roku systemu zarządzania energią zgodnie z normą DIN EN ISO 50001 utorowała drogę do odpowiedzialnego oszczędzania energii. Siłą napędową są przemiany klimatyczne i rosnące zapotrzebowanie na energię. Zadaniem, jakie należy spełnić, jest długotrwałe dostarczanie energii po ekonomicznej cenie oraz wystarczające pokrycie zapotrzebowania na energię.

Wzrost wydajności energetycznej kryje w sobie dalsze korzyści dla przedsiębiorstwa. Między innymi można zmniejszyć koszty produkcji i wspierać wewnętrzne innowacje oraz przedłużyć żywotność zakładowych systemów.

Stałe oszczędności energii można zapewnić tylko poprzez stabilne zarządzanie energią. Odnosi się to z jednej strony do systematycznej kontroli, oceny i celowego wywierania wpływu na zużycie energii. Na podstawie controllingu zużycia rozpoznaje się przede wszystkim techniczne błędy i można podjąć środki zapobiegawcze. Z drugiej strony porównanie wskaźników zużycia i liczb odnośnie produkcji wskazuje na różne potencjały, które można sukcesywnie stwierdzać przy pomocy diałań organizacyjnych i/lub technicznych oraz przy udziale wszystkich działów firmy SIMONA AG.