Kontakt Contact

Gdzie i kiedy występuje ryzyko eksplozji?

Specyfiką obszarów zagrożonych ryzykiem eksplozji (stref ex) jest występowanie mieszaniny powietrza i łatwopalnych gazów, oparów, mgieł czy pyłów i mogą one zasadniczo pojawiać się wszędzie tam, gdzie są produkowane, nalewane, transportowane lub magazynowane ciecze łatwopalne.

Gdzie występuje zagrożenie eksplozją?

Zagrożone ryzykiem eksplozji mieszaniny z gazami, mgłami i oparami Zagrożone ryzykiem eksplozji mieszaniny z pyłami Zródła zapłonu
Zakłady chemiczne Zakłady chemiczne Gorące powierzchnie
Zbiorniki Elektrownie Płomienie
Rafinerie Produkcja lakierów Gorące gazy
Oczyszczalnie Młyny zbożowe Mechaniczne wytwarzane iskry
Lotniska Cementownie Instalacje elektryczne (iskry)
Elektrownie Urządzenia portowe Aparatura elektryczna do prądu wyrównawczego
Produkcja lakierów Produkcja pasz Wyładowanie elektrostatyczne
Lakiernie Zakłady obróbki drewna Fale uderzeniowe w transporcie paliw gazowych
Urządzenia portowe Zakłady obróbki metali Reakcje chemiczne
Zakłady obróbki granulatu tworzyw sztucznych Promieniowanie jonizujące
Ultradźwięki
Wyładowania atmosferyczne

Einteilung der Betriebsmittel

Materiały eksploatacyjne dzielą się na dwie różne klasy: Grupa I określa materiały eksploatacyjne do przemysłu wydobywczego, podczas gdy wszystkie pozostałe sektory zastosowań, włączając przemysł chemiczny, sklasyfikowane są w grupie II. Grupa II dzieli się dalej na podgrupy A, B i C, które stosuje się tylko przy określonych formach zabezpieczeń przed zapłonem.

Najbardziej niebezpieczne gazy znajdują się w grupie IIC. Gazy podzielone są natomiast ze względu na temperaturę na podgrupy (klasyfikacja T), które uwzględniają ich różne temperatury zapłonu. Aby uniknąć zapaleniu się gazu, maksymalna temperatura powierzchni danego urządzenia musi być niższa niż temperatura zapłonu łatwopalnej substancji. Poniższa tabela podaje temperatury zapłonu najczęściej występujących gazów.

Explosion groups Temperature class
T1 T2 T3 T4 T5 T6
Min. ignition temperature or max. surface temperature 450 °C 300 °C 200 °C 135 °C 100 °C 85 °C
I (Mining) Methane
II A Acetone i-Amylacetate Benzines Acetal-
aldehyde
Ammonia n-Butane Diesel
fuels
Benzene n-Butane
alkohol
Fuel oils
Acetic acid n-Hexane
Ethane
Ethylacetate
Methanol
Naphthalene
Phenol
Propane
II B Town gas Ethylene Hydrogen
sulphide
Ethyl ether
Ethylene oxid
II C Hydrogen Carbon disulphide