Ogromna orientacja na zastosowania, bliskość końcowych Klientów, techniczna ekspertyza na wszystkich etapach obsługi Klienta: Samo to nie jest nowością w linii biznesowej Infrastructure, lecz sprawdza się od dziesięcioleci. Nowością jest tu decyzja o rozbudowaniu tych mocnych stron.

Rynek zastosowań dla infrastruktury służył orientacji w ukierunkowaniu nowej linii biznesowej organizacji firmy SIMONA. Obsługę tej dziedziny zastosowań skierowano już przed dziesięcioleciami na ogromną orientację na zastosowania, bliskość końcowych Klientów oraz techniczną ekspertyzę na wszystkich etapach obsługi Klienta.

Biznesowa linia Infrastrukura oferuje doradztwo techniczne i dostarcza termoplastyczne systemy rurociągowe dostosowane do potrzeby i zastosowania. Do głównych grup docelowych należą inwestorzy i inżynierowie doradzający przede wszystkim w zakresie gospodarki wodą pitną i ściekową, systemów ochronnych rur instalacji kabli do przesyłu danych i przewodów energetycznych i energii, systemów odwadniania dla ochrony środowiska w składowiskach odpadów oraz instalacji drogowych.

Wyraźne odróżnienie od konkurentów

Dzięki naszej wykwalifikowanej ekspertyzie w zakresie zastosowań i projektów umacniamy na rynku pozycję naszych Partnerów w handlu i przemyśle budowlanym w obliczu twardej walki na rynku. Stawiamy na oferty systemowe, możemy przy tym obsługiwać także nisze rynkowe oraz w sposób elastyczny reagować na indywidualne wymagania.

Wyróżniamy się głębokim wsparciem w zakresie konstrukcji, kalkulacji oraz rodzaju instalacji rurowych.

Orientacja na zastosowanie i na Klienta oznacza dla nas optymalną obsługę różnych potrzeb wszystkich uczestników w procesie projektów infrastruktury. Podstawowymi elementami są przy tym znakomity serwis techniczny na każdym etapie projektu, inteligentne i rentowne oferty produktów, wsparcie użytkowników końcowych przy obróbce produktu na miejscu oraz obszerny serwis posprzedażny.

Wzmocnienie digitalizacji

Linia biznesowa „Infrastructure 2.0“ zamierza i dokona rozbudowy tych mocnych stron. Naszym priorytetem na przyszłość jest tu poszerzenie naszej oferty cyfrowych usług i produktów. Należą do niej asortyment materiałów i tworzyw, intuicyjne i wspierane informatycznie zapytanie o projekt dla statycznych obliczeń, oferty e-nauczania oraz wiele innych usług podczas często wspominanej Customer Journey. Naszym celem jest rozbudowa „mySIMONA“ do platformy cyfrowych usług.

Jeszcze bardziej zyskowne zestrojenie z dziedzinami zastosowań

Spoglądając naprzód chcemy jeszcze więcej korzyści czerpać z zasadniczego zestrojenia z dziedzinami zastosowań. Po wielkich projektach infrastruktury często następują osiedlenia w przemyśle, przy których używane są produkty naszych linii biznesowych Industry oraz Building. Drogi, dla których dostarczamy drenarskie rurociągi do odwadniania, zaplanowane są na zwiększone zapotrzebowanie na pociągi z wagonami, dla których dostarczamy płyty linii biznesowej Mobility do wewnętrznego wyposażenia.

Potencjały rozwoju

  • Przełom w polityce energetycznej zwiększa zapotrzebowanie na zakładane w ziemi kable elektryczne przesyłające energię regeneracyjną. Dla ich ochrony firma SIMONA opracowała rurociągi kablowe.
  • Zwiększy się zapotrzebowanie na wysokociśnieniowe rurociągi gazowe nadające się do przesyłania wodoru. Nadają się do tego dobrze termoplastyczne systemy rurowe.
  • Coraz częściej będą stosowane metody bezwykopowego zakładania i remontu, ponieważ redukują one emisje CO2 oraz nakład instalacyjny. SIMONA posiada obszerny program produktów do remontu.

Szybkie wykorzystanie nowych pomysłów do nowych produktów

Podstawową rzeczą w pomyślnej realizacji naszych celów jest zdobywanie i dzielenie się wiedzą na temat tendencji na rynku, projektów i kontekstów w obsługiwanych przez nas zastosowaniach. Przyczyni się do tego zaangażowany zespół we wszystkich punktach obsługi handlowej i technicznej. Dobrym przykładem są nasi już dziś działający techniczni przedstawiciele handlowi, którzy codziennie utrzymują kontakt z inwestorami, doradzającymi inżynierami, handlowcami i firmami budowlanymi. W ten sposób szybko i natychmiast uwzględniamy nowe wymagania rynkowe. Prowadzą one potem do obszernej listy działań w zakresie projektowania produktów i usług, które dostarczają nam pomysłów i impulsów w związku z przyszłym rozwojem linii biznesowej. Wspólnie ze specjalistami naszego Centrum Usług Technicznych i z otwartymi zespołami w zakładach produkcyjnych chcemy szybko i skutecznie przekształcić te pomysły w produkty wysokiej jakości. Wymagania Klientów odnośnie specyficznych rozwiązań oraz nasza „techniczna kreatywność” są przy tym często wyzwaniem. Nasi Pracownicy w warsztacie tworzyw sztucznych zebrali już sporo doświadczeń. Właśnie ta zdolność zapewniania niezawodnych rozwiązań dla najtrudniejszych wezwań w zakresie zastosowań zapewnia nam uprzywilejowaną pozycję w konkurencyjnym środowisku.

Zachęcające działania zaangażowanych Pracowników

Poszukuje się maksymalnej niezawodności i rozwiązań dostosowanych do życzeń Klienta. Niezależnie, czy chodzi o chemiczną ekspertyzę czy pytania odnośnie najbardziej rentownego rurociągu dla powszechnego lub niestandardowego zastosowania. Z obszernym portfolio produktów składające się z płyt, rur, standardowych i specyficznych dla Klienta kształtek rurowych i uzupełnione usługami najwyższej jakości. Doradzamy i udzielamy informacji odnośnie systemów. Oprócz faktów dotyczących asortymentu płyt i usług to ludzie mają decydujące znaczenie. Sprzedaż trwałego dobra inwestycyjnego jak termoplastyczny system rurociągów poprzedza długi i trudny proces doradztwa kończący się dopiero podczas ostatecznej negocjacji zlecenia.  Nasz zespół składający się z bardzo wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów uczestniczy w każdym projekcie z zaangażowaniem oraz poświęceniem i dumny jestem ze współpracy z i w tym zespole.

Segmenty rynku

Remont

  • Rozwiązania dla gospodarki wodnej i ściekowej

Przewody ochronne

  • Rozwiązania dla ochrony delikatnych instalacji kablowych do przekazu danych i przesyłki energii

Rury drenowe

  • Rozwiązania dla odwadniania dróg i składowisk odpadów

W celu nawiązania kontaktu z naszym ekspertem firmy SIMONA prosimy wypełnić formularz:

SIMONA AG

Business Line Manager
Holger Wobito

Formular Infrastruktur

Formular
*pole obowiązkowe